OPRAVY ASFALTOVÝCH POVRCHŮ

Nabízíme Vám:
-opravy výtluků a propadlých překopů
-obnova poškozených schodišť
-zalévání spár
-nové usazení propadlých kanálových vpustí - provoz obnoven do 1 hodiny
-obnova odvodňovacích žlabů bez přerušení provozu
-dálnice, silnice, ulice, pasáže
-průmyslové podlahy a rampy všeho druhu
-letištní a vojenské plochy, ranveje
-mosty, schodiště, nosníky, reprofilace
-zálivky, injektování
-opravy střech, balkonů a teras
-utěsňování tekoucích bazénů, jímek a septiků

Opravy provádíme unikátní bezvodou dvousložkovou, rychle vytvrditelnou, vysokopevnostní opravárenskou hmotou BG Quick. Lze namíchat jako suchý beton nebo řídká malta, či tekutá zálivka. Má vysokou přilnavost na všechny materiály kromě plastů. Může být aplikována v rozmezí teplot - 50 až + 55°C. Do 10 minut je pochůzná. Za méně než 1 hodinu od nanesení snese pojezd pneumatik.

Certifikováno pro opravy komunikací a reprofilace betonů. Certifikovaná chemická odolnost. Registrovaná ochranná známka č. 289796.